Kas tai yra KREMAVIMAS?

Kas yra Kremavimas?

Kremavimas, kremacija (lot. crematio 'sudeginimas') – tai mirusio žmogaus palaikų sudeginimas specialioje, tam pritaikytoje, kremavimo krosnyje- krematoriume. Anksčiau šiam, atsisveikinimo su mirusiuoju, ritualui buvo įrengiamos tam skirtos ugniavietės. Prieškaryje Lietuvos kalbininkai palaikų deginimui įvardinti pasiūlė keletą kitų terminų, tokių kaip pelenėjimas ar incineracija (deginimas, pavertimas pelenais), tačiau nė vienas iš jų bendrinėje kalboje neprigijo.

>Nuo senų senovės tikėta, kad mirusiojo siela, iš kūno išsilaisvinusi per ugnį, tampa švari ir nemirtinga. Palaikų deginimo paprotys dabartinėje Lietuvos teritorijoje buvo įsigalėjęs ir gyvavo iki pat XIV-XVa. Oficialiai palaikų kremavimas Lietuvoje įteisintas 1932m., o 1936m. Kauno medicinos universitete pradėjo veikti pirmasis ir tuomet vienintelis šalyje techninis krematoriumas, kuris buvo uždarytas 2003m., kaip neatitinkantis reikalavimų. Šiuolaikinės krematoriumų krosnys sertifikuotos, kompiuterizuotos, turi kontrolės sistemas, reguliuojančias kremacijos procesą. Kremacija atliekama tam pritaikytoje kameroje, kurioje temperatūra būna 870–980°C. Kameros sienos yra padengtos labai atspariomis, itin didelį karštį atlaikančiomis plytomis. Vienoje kameroje kremuojami vieno žmogaus palaikai. Tuo pat metu deginti kelių žmonių palaikus griežtai draudžia įstatymas. Visa kremavimo eiga filmuojama, tiksliai dokumentuojama. Kremavimo įmonė kartu su kremuotais žmogaus palaikais laidojančiam asmeniui išduoda mirusiojo kremavimo faktą patvirtinančią pažymą. Velionio artimieji turi teisę prašyti stebėti kremavimo procesą operatoriaus kompiuterio ekrane arba per technologinį langelį. Taipogi galima gauti skaitmeninę laikmeną su įvykusio kremavimo proceso įrašu.

Visas kremacijos procesas – nuo palaikų įkėlimo į įrenginį iki kapsulės su pelenais atidavimo artimiesiems ar įgaliotiems asmenims trunka 2,5–3 valandas. Pelenai grąžinami nedūžtančioje, skysčiui ir šviesai nepralaidžioje kapsulėje, kurioje turi būti įskaitomai įspausti kremavimo įmonės ir kremuoto asmens visi privalomi nurodyti duomenys. Didžioji dauguma Lietuvos gyventojų kremavimą, kaip alternatyvą šarvojimui ir kūno laidojimui, vertina kaip labiau priimtiną, estetiškesnį ir netgi ekonomiškesnį.

Modernus ir šiuolaikiškas krematoriumas Lietuvoje atidarytas 2011 m. Kėdainių mieste, kur teikiamos pagarbaus ritualinio kremavimo paslaugos. Jame veikia dvi kremavimo linijos, kremacijos procesas vykdomas naudojant sertifikuotą kremavimo įrenginį. Kiekvienas veiksnus pilnametis asmuo savo valią po mirties būti kremuotas gali išreikšti testamentu, dvišale (arba trišale) sutartimi tarp žmogaus ir asmens, sutinkančio įvykdyti žmogaus valią po jo mirties (trišalėje sutartyje trečioji šalis- krematoriumo administracija). Neretai pageidavimą (arba nesutikimą) po mirties būti kremuoti asmenys pareiškia ir aptaria būdami gyvi ir sveiki savo šeimos, giminės rate. Tai palengvina artimųjų apsisprendimą tais atvejais, kai žmogaus išėjimas būna visiškai netikėtas.

Kremavimo teisinė pusė ir apribojimai: Kremuoti palaikus draudžiama jei mirusysis, būdamas gyvas, testamentu ar kitu būdu buvo pareiškęs nesutikimą dėl savo palaikų kremavimo, jei mirusiojo kūną gali prireikti ekshumuoti papildomai ekspertizei atlikti (kuomet mirties aplinkybės nebuvo iki galo išaiškintos, pradėtas ikiteisminis tyrimas arba mirusiojo tapatybė nenustatyta), taipogi jeigu dėl kremavimo būdo nesutaria velionio artimieji. Tačiau kremavimas tampa privalomu, jei miręs asmuo sirgo ypač pavojinga užkrečiama liga arba buvo jos sukėlėjų nešiotoju, dėl ko išlieka grėsmė tolesniam pavojingos ligos plitimui. Esant nustatytam privalomam kremavimo atvejui, palaikų kremavimas vykdomas neatsižvelgiant į sirgusio asmens (ar jo artimųjų) nesutikimą dėl kremavimo. Kremuoto žmogaus pelenai urnoje turi būti pagarbiai palaidoti kapo duobėje kapinėse arba urna saugoma specialiai įrengtoje kolumbariumo nišoje. Užkasti urną bet kur ar išbarstyti pelenus gamtoje- nelegalu, kol kas tai draudžia Lietuvoje veikiantys kremuotų palaikų laidojimo įstatymai.

Spauskite čia norėdami
paskambinti ir mes
Jums Padėsime